Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

13 września 2019

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Czytaj więcej o: Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

11 września 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 595854-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Remont drogi gminnej nr 581120K Nieszkowice Wielkie – droga na działce nr ewid. 226 w km 0+000 – 0+400 w miejscowości Nieszkowice Wielkie

10 września 2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

9 września 2019

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na zadanie:  Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji : „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10.00.

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"
Przejdź do -

Informacja

6 września 2019

Informacja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia

3 września 2019

Procedury dotyczące udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia zostały określone w dwóch uchwałach Rady Gminy Bochnia

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia

Ogłoszenie

2 września 2019

wpis

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców Gminy Bochnia dot. zawieszenia działalności Agencji Pocztowej w Majkowicach.

30 sierpnia 2019

W związku z informacją otrzymana od Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Krakowie, uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Bochnia, iż od dnia 1 września 2019 r., z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej S.A., zostanie zawieszona dzielność Agencji Pocztowej w Majkowicach.

Dla mieszkańców Majkowic placówką pocztową świadczącą pełny zakres usług pocztowych, w tym wydawanie przesyłek awizowanych, jest Urząd Pocztowy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 34, czynny w dni robocze w godz. od 8:00 do 20:00, w soboty od 7:00 do 14:00.

Ponad to Poczta Polska informuje, iż z chwilą pojawienia się okoliczności pozwalających na zawarcie umowy agencyjnej, działalność Agencji Pocztowej zostanie wznowiona.

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Bochnia dot. zawieszenia działalności Agencji Pocztowej w Majkowicach.