Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

30 listopada 2023

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Czytaj więcej o: Komunikat Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg na zadanie: Renowacja elewacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Proszówkach

27 listopada 2023

INFORMACJA

24 listopada 2023

Informujemy, że w dniu 28.11.2023r. (wtorek) od godz.10:00 do 14:00 stanowisko do spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Bochnia będzie nieczynne z powodu obowiązkowego szkolenia pracowników.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Spotkanie informacyjne dot. Programu "Czyste powietrze"

24 listopada 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową połączenia dr. węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z dr. krajową nr94

21 listopada 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94 – w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia, miejscowości Krzeczów, gminie Rzezawa i mieście Bochnia.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową połączenia dr. węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z dr. krajową nr94

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie z dnia 16 listopada 2023 r.

21 listopada 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie z dnia 16 listopada 2023 r. udzielające Zarządowi Powiatu Wrocławskiego pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu, wykonanie wylotu oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rowu w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2085 K  w miejscowości Dąbrowica, Gierczyce, Grabina.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie z dnia 16 listopada 2023 r.

Gmina Bochnia zrealizowała w 2023 roku, przy udziale środków dotacji pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

17 listopada 2023

Gmina Bochnia zrealizowała w 2023 roku, przy udziale środków dotacji pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowościach:

  • Brzeźnica  – droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 91/12                 

                           o długości  260 mb

  • Zatoka  – droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 366                                  

                           o długości  320 mb

  • Zawada  – droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 204                                 

                          o długości  190 mb

Zakres prac obejmował  wykonanie robót ziemnych, podbudowy (stabilizacja/tłuczeń kamienny)  oraz nawierzchni:

- w miejscowościach  Brzeźnica i Zawada wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej,

- w miejscowości Zatoka wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego.

Łączna wartość wykonanych robót  wyniosła 634.346,55 zł, w tym wartość dotacji w ramach umowy  w sprawie przekazania środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  wynosi 283.022,00 zł

Realizacja w/w zadań  przyczyniła się do zapewnienia bezpiecznych warunków dojazdu do kompleksów pól uprawnych.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”

 

Czytaj więcej o: Gmina Bochnia zrealizowała w 2023 roku, przy udziale środków dotacji pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informacja z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

10 listopada 2023

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.101.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ewid. o nr 9/2 o pow. 0,0318 ha, położoną w miejscowości Stradomka

8 listopada 2023

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.101.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 9/2 o pow. 0,0318 ha, położoną w miejscowości Stradomka.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.101.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ewid. o nr 9/2 o pow. 0,0318 ha, położoną w miejscowości Stradomka

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.105.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ewid. o nr 155/1 o pow. 0,0161 ha, położoną w miejcowości Stradomka

8 listopada 2023

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.105.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 155/1 o pow. 0,0161 ha, położoną w miejscowości Stradomka.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego GN.683.1.105.2023 z dnia 06.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieuregulowane prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. ewid. o nr 155/1 o pow. 0,0161 ha, położoną w miejcowości Stradomka