GMINA BOCHNIA

Strona główna

Najnowsze aktualności

Trening systemu wykrywania i alarmowania

19 października 2017

Informujemy, że w dniach 19 - 20 października 2017 r. odbędzie się trening systemu wykrywania i alarmowania z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. 

Czytaj więcej o: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Przejdź do - Poświęcenie%20samochodu%20ratowniczego%20–%20gaśniczego

Poświęcenie samochodu ratowniczego – gaśniczego

18 października 2017

W niedzielę, 15 października 2017r. w Baczkowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczkowie samochodu strażackiego marki Renault Midliner S130 GBA 2/16.

Czytaj więcej o: Poświęcenie samochodu ratowniczego – gaśniczego

Obwieszczenie

17 października 2017

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 i art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz.1257) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

„Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj.”

Inwestor: AR Carton Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360,   32- 015  Kłaj

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - 110%20-%20lecie%20szkolnictwa%20w%20Bogucicach

110 - lecie szkolnictwa w Bogucicach

17 października 2017

Niezwykle uroczysty przebieg  miał  14 października 2017r. w Bogucicach, gdzie świętowano 110 - lecie powstania miejscowej Szkoły. 

Czytaj więcej o: 110 - lecie szkolnictwa w Bogucicach
Przejdź do - Dzień%20Edukacji%20Narodowej%20w%20Pogwizdowie

Dzień Edukacji Narodowej w Pogwizdowie

16 października 2017

W Szkole Podstawowej w Pogwizdowie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Pogwizdowie

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb gminy Bochnia i jej jednostek organizacyjnych

16 października 2017

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 - 10 - 2017 roku

Czytaj więcej o: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb gminy Bochnia i jej jednostek organizacyjnych
Przejdź do - Rusza%20przebudowa%20i%20rozbudowa%20szkoły%20w%20Gawłowie

Rusza przebudowa i rozbudowa szkoły w Gawłowie

13 października 2017

Na początku października Wójt Gminy - Marek Bzdek podpisał umowę z wykonawcą: Zakładem Remontowo – Budowlanym BUDOLEX z Ujanowic, który zrealizuje prace przy I etapie przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie. Całkowita wartość zadnia wynosi 1 mln 800 tys. zł brutto a termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec czerwca przyszłego roku.

Czytaj więcej o: Rusza przebudowa i rozbudowa szkoły w Gawłowie

Obwieszczenie

12 października 2017

wpis

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część produkcyjno-magazynową oraz budowa budynku stróżówki z wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 253 i 254 w m. Damienice, gm. Bochnia”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie