GMINA BOCHNIA

Strona główna

Najnowsze aktualności

Remont dróg gminnych stanowiących działki o nr ewid. 42/1 i 281/1 w miejscowości Buczyna

22 sierpnia 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575536 - N - 2017 z dnia 2017-08-22r.

Czytaj więcej o: Remont dróg gminnych stanowiących działki o nr ewid. 42/1 i 281/1 w miejscowości Buczyna
Przejdź do -

Stefano Terrazzino w Nieszkowicach Małych !

22 sierpnia 2017

Już 27 sierpnia wokalno-taneczne show w rytmach największych włoskich przebojów przeniesie wszystkich do słonecznej i gorącej Italii ! Stefano Terrazzino – świetnie znany szerokiej publiczności tancerz, aktor i wokalista wystąpi wraz ze swoim sycylijskim zespołem podczas Gminnych Dożynek w Nieszkowicach Małych.

Czytaj więcej o: Stefano Terrazzino w Nieszkowicach Małych !

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18 sierpnia 2017

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/240/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.01.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia (od 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00; od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. w godz. od 11:00 do 15:00).

 

Czytaj więcej o: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy

17 sierpnia 2017

Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy o garaż dla OSP wraz z przebudową istniejących pomieszczeń.  W zakresie robót budowlanych uwzględniono: przebudowę części istniejącej, rozbudowę o garaż (stan surowy), instalacje kanalizacji sanitarnej (I etap), przełożenie instalacji gazu, wykonanie instalacji odgromowej. Wartość robót budowlanych wyniesie 161.281,89 zł. brutto.

Na realizację zadania pozyskano dotację ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 38.041,00

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.

 

Czytaj więcej o: Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy

Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy

17 sierpnia 2017

Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa konserwacja kapliczki.

Koniec prac zaplanowano na 31.10.2017r. Całość prac konserwatorskich oszacowano na kwotę 11.498,00 zł. z czego 5.000,00 zł. pozyskano ze środków Województwa Małopolskiego, pozostała kwota zostanie poniesiona ze środków gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy
Przejdź do -

Jubileusz OSP w Gorzkowie

17 sierpnia 2017

W niedzielę 13 sierpnia 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. 

Czytaj więcej o: Jubileusz OSP w Gorzkowie
Przejdź do -

Ku Pamięci Lotników

16 sierpnia 2017

14 sierpnia br. w Nieszkowicach Wielkich odbyła się uroczystość poświęcona 73 rocznicy bohaterskiej śmierci Lotników Polskich - załogi Liberatora niosącej pomoc Powstańcom walczącej Warszawy.

Czytaj więcej o: Ku Pamięci Lotników
Przejdź do - Budowa%20oświetlenia

Ruszyła budowa oświetlenia w Gminie Bochnia

14 sierpnia 2017

W dniu 11 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa na budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego napowietrzno - kablowego w miejscowościach: Dąbrowica, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie, Nieszkowice Małe. 

Czytaj więcej o: Ruszyła budowa oświetlenia w Gminie Bochnia