Jesteś tutaj: Start / OFERTA INWESTYCYJNA

OFERTA INWESTYCYJNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 


OFERTA INWESTYCYJNA

GMINY BOCHNIA

 

GMINA BOCHNIA INVESTMENT OFFER


 

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a także korzystne położenie geograficzne czynią z bocheńskiej gminy interesującego partnera gospodarczego.

Tereny inwestycyjne w Bogucicach Tereny inwestycyjne w Cererkwi Hotel Florian w Bochni Tereny inwestycyjne w Cererkwi Tereny inwestycyjne w Bogucicach Tereny inwestycyjne w Gorzkowie Tereny inwestycyjne w Gorzkowie

Artykuły

Przejdź do - OFERTA NR 1 - Tereny inwestycyjne w Gorzkowie

OFERTA NR 1 - Tereny inwestycyjne w Gorzkowie

12 lutego 2021

Oferta inwestycyjna w Gorzkowie obejmuje działki położone w Strefie Aktywności Gospodarczej, której realizacja była współfinansowana ze środków unijnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej.

W ramach inwestycji wykonano drogi komunikacyjne wewnętrzne, sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, sieć elektroenergetyczną oświetleniową.


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/5 o pow. 0,6068 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L).  

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/16 o pow. 0,8801 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 8/6 o pow. 1,14 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L)

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU

INFORMACJE O AKTUALNYCH PRZETARGACH


Przejdź do - OFERTA NR 2 - Tereny inwestycyjne w Bogucicach objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

OFERTA NR 2 - Tereny inwestycyjne w Bogucicach objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

15 maja 2017

Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: własność Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń )
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/6 o pow. 2,39 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD– teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU

Ostatni termin przetargu: 21 lipca 2017 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - OFERTA NR 3 - Tereny inwestycyjne w CEREKWI

OFERTA NR 3 - Tereny inwestycyjne w CEREKWI

Dz. nr 176 o pow. 6.16 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej


Dz. nr 265 o pow. 31.42 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń).
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, RU – tereny gospodarki rolno-spożywczej, R-OK – tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym

ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU

ZOBACZ PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce. 

Przejdź do - OFERTA NR 4 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

OFERTA NR 4 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

8 maja 2018

Nieruchomość położona w Bochni przy ulicy Galasa 4 o powierzchni łącznej 0.6348 ha składająca się z działek nr 5265/3 o pow. 0.0041 ha, 5265/6 o pow.0.4532 ha, 5267/3 o pow.0.1437 ha , 5267/4 o pow. 0.0338 ha.

Działka 5265/6 zabudowana 5-kondygnacyjnym budynkiem hotelu „Florian” o powierzchni użytkowej 2786 m ², 830 m² powierzchni zabudowy oraz kubaturze 11344 m³.

Nieruchomość objęta jest KW - TR1O/00036366/6 – w dziale II tej księgi Gmina Bochnia wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu Bochnia „Śródmieście” dz. nr 5265/6 oznaczona jest symbolami: 1ZPU3 – teren zieleni urządzonej, 5U1 – teren zabudowy usługowej, 2KDW.2 – teren drogi wewnętrznej, 2U6 – teren zabudowy usługowej, dz. nr 5265/3 oznaczona jest symbolem 1 KDX.20 – teren komunikacji publicznej, dz. nr 5267/3 oznaczona jest symbolami: 1KP5 – teren parkingu, 1ZPU.4 – teren zieleni urządzonej, dz. nr 5267/4 oznaczona jest symbolem 1 ZPU.4 – teren zielni urządzonej

ZOBOCZ NIERUCHOMOŚĆ W GEOPORTALU

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.