Na terenie miasta Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Hotel FLORIAN w Bochni   (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

8 maja 2018

Nieruchomość położona w Bochni przy ulicy Galasa 4 o powierzchni łącznej 0.6348 ha składająca się z działek nr 5265/3 o pow. 0.0041 ha, 5265/6 o pow.0.4532 ha, 5267/3 o pow.0.1437 ha , 5267/4 o pow. 0.0338 ha.

Działka 5265/6 zabudowana 5-kondygnacyjnym budynkiem hotelu „Florian” o powierzchni użytkowej 2786 m ², 830 m² powierzchni zabudowy oraz kubaturze 11344 m³.

Nieruchomość objęta jest KW - TR1O/00036366/6 – w dziale II tej księgi Gmina Bochnia wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu Bochnia „Śródmieście” dz. nr 5265/6 oznaczona jest symbolami: 1ZPU3 – teren zieleni urządzonej, 5U1 – teren zabudowy usługowej, 2KDW.2 – teren drogi wewnętrznej, 2U6 – teren zabudowy usługowej, dz. nr 5265/3 oznaczona jest symbolem 1 KDX.20 – teren komunikacji publicznej, dz. nr 5267/3 oznaczona jest symbolami: 1KP5 – teren parkingu, 1ZPU.4 – teren zieleni urządzonej, dz. nr 5267/4 oznaczona jest symbolem 1 ZPU.4 – teren zielni urządzonej

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.