Geodezja, rolnictwo i ochrona środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 2. Zasady segregacji odpadów.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bochnia.
 4. Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bochnia.
 5. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 6. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 7. Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gm. Bochnia.
 10. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.
 11. Wniosek o podział nieruchomości.
 12. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 14. Wniosek o usunięcie drzew dla osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 15. Zgłoszenie wycięcia drzew przez osoby fizyczne
 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywaniem psa/psów rasy uznawanej za agresywną.
 17. Zgłoszenie dot. kolektorów słonecznych.
 18. Zgłoszenie szkody łowieckiej.