„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Bochnia na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 marca 2017

Gmina Bochnia zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego tj. opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Bochnia na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025”

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem: http://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1302020,zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-opracowania-dotyczacego-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-z-elementami.html

Zawiadomienie o wyborze oferty.