„Zdalna szkoła+ w Gminie Bochnia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 czerwca 2020

„Zdalna szkoła+ w Gminie Bochnia”

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+ w Gminie Bochnia”. Dofinansowanie w wysokości 104 815 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysoki przepustowościach” – Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest doposażenie szkół z terenu Gminy Bochnia w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. W ramach projektu zakupiono 40 laptopów. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, które użyczą  go uczniom, przede wszystkim z rodzin wielodzietnych nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie