Rewitalizacja w Gminie Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 lipca 2018

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rewitalizacja w Gminie Bochnia" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

 

 

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rewitalizacja w Gminie Bochnia" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Wartość projektu: 2 810 241,55 zł

Dofinansowanie: 2 107 681,10 zł

Wkład własny Gminy: 702 560,45 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.

W ramach projektu trzy budynki czeka gruntowna modernizacja a jeden zostanie wybudowany od podstaw. Projekt "Rewitalizacja w Gminie Bochnia" obejmuje cztery działania rewitalizacyjne:
1. Przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o budynek przedszkola z całkowitym wyposażeniem w nowoczesne sprzęty, materiały dydaktyczne, zabawki, gry, powstanie szatnia dla dzieci. Zostanie wybudowany chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych oraz droga pożarowa.

2.Modernizację budynku dawnej szkoły w Cikowicach wraz z terenem wokół budynku na miejsce aktywnego spędzania czasu - w ramach działania w budynku dawnej szkoły zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostanie zmodernizowany dach, zostaną zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia wewnątrz budynku, w których powstanie biblioteka multimedialna, sala zabaw dla dzieci - kulkowo, gabinet, pomieszczenie socjalne. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem powstanie parking, a plac zabaw dla dzieci zostanie doposażony w nowoczesne urządzenia.

3.Projekt przewiduje też przebudowę przestrzeni publicznej w Ostrowie Szlacheckim. Przedmiotem działania jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową obiektów małej architektury, w tym: wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, wymiana okładziny schodów, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Zakres działania przewiduje również wyposażenie budynku świetlicy w gry strategiczne oraz urządzenia usprawniające – rowery stacjonarne oraz bieżnię treningową.

4.W ramach projektu zostanie także przeprowadzona modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia budynku, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji budynku, wymianę ogrodzenia, wykonanie chodnika wokół budynku, organizacja placu zabaw dla dzieci.