Remont drogi gminnej nr 580848K - odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II w km 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III w km 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów, Gmina Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 lipca 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 558371-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Remont drogi gminnej nr 580848K - odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II w km 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III w km 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów, Gmina Bochnia". Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1788202,remont-drogi-gminnej-nr-580848k-odc-i-w-km-od-001900-do-km-030500-odc-ii-w-km-031500-do-km-064700-od.html