Zawiadomienie XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.713) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 03 lipca 2020 r. o godzinie 09:15w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.     zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2020 rok.

2.     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2020-2031,

VI.    Zapytania i wolne wnioski.

VII.    Zakończenie obrad XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

Link do transmisji