Jesteś tutaj: Start
Smog czujnik

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - MODB%20koncert

Koncert Orkiestry Dętej z Baczkowa na Uzborni

19 września 2017

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Baczków zaprasza 24 września br. o godz. 16-tej do amfiteatru Parku Rodzinnego Uzbornia na koncert Orkiestry z udziałem sekcji smyczkowej. Usłyszeć będzie można utwory A. Jantar, Skaldów, Alvaro Solera, Katy Perry i AC/DC.

Czytaj więcej o: Koncert Orkiestry Dętej z Baczkowa na Uzborni

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

18 września 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

Czytaj więcej o: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

Obwieszczenie

14 września 2017

wpisNa podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2017  poz.1405) oraz  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257) Wójt Gminy Bochnia  informuje o

  • możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem  o oddziaływaniu na środowisko w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj.”

Inwestor: AR Carton Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360,   32- 015  Kłaj

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - SAG%20w%20Gorzkowie

Gorzków: będzie Strefa Aktywności Gospodarczej

13 września 2017

Gmina Bochnia otrzymała blisko 1 mln 900 tys. zł dofinansowania na Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln 500 tys.  zł.

Czytaj więcej o: Gorzków: będzie Strefa Aktywności Gospodarczej

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP II_2”

13 września 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 587750-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

Czytaj więcej o: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP II_2”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

11 września 2017

wpisZwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
Przejdź do -

Bezpieczne wakacje dla najmłodszych

8 września 2017

Gmina Bochnia już po raz kolejny zorganizowała bezpieczny wakacyjny wypoczynek dla swoich najmłodszych mieszkańców. W trakcie tegorocznych wakacji ok. 150 dzieci, na co dzień uczęszczających na zajęcia do Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego w miejscowościach: Stanisławice, Łapczyca, Nieszkowice Wielkie i Gawłów, miało okazję skorzystać z licznych atrakcji i wyjazdów w ramach bezpłatnych półkolonii.

Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje dla najmłodszych
Przejdź do -

Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego

8 września 2017

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej1. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego