Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”

13 maja 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

10 maja 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia ( ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 7+007.00-7+847.61, rozbiórką i budową przepustu w km 7+755.08 w miejscowości Brzeźnica".

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week

9 maja 2024

Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

9 maja 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2085K w km 3+930.00 do km  4+ 999.00 w miejscowościach Dąbrowica, Grabina i Gierczyce, w ramach realizacji zadania pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm- Zawada, na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia- 16 maja 2024r.

8 maja 2024

Harmonogram przerw wakacyjnych i dyżurów w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Bochnia w roku szkolnym 2023/2024

8 maja 2024

Zarządzenie Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia w roku szkolnym 2023/2024 oraz terminów i zasad organizowania dyżurów wakacyjnych.

Czytaj więcej o: Harmonogram przerw wakacyjnych i dyżurów w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Bochnia w roku szkolnym 2023/2024

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

29 kwietnia 2024

I Sesja Rady Gminy Bochnia IX Kadencji - 07 maja 2024r.

26 kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia"

26 kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia"

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia"

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu z przeznaczeniem do wykonania remontów/bieżącej konserwacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

24 kwietnia 2024