Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

29 lipca 2016

wpis

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23) zawiadamia, że w dniu 13.07.2016 r. na wniosek P.Ewy Nowickiej Ecokube Sp.z o.o. ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź – działającej z upoważnienia Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia zostałowszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:    

 „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice, gm. Bochnia”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28.07.2016

29 lipca 2016
Przejdź do - Spotkanie%20z%20uczestnikami%20Światowych%20Dni%20Młodzieży

ŚDM w Gminie Bochnia

28 lipca 2016

Na terenie gminy  Bochnia podczas Światowych Dni Młodzieży  w okresie od 25 lipca do 1 sierpnia 2016r. przebywają pielgrzymi z Polski i krajów hiszpańskojęzycznych - głównie z Hiszpanii, Meksyku i Ekwadoru.

Czytaj więcej o: ŚDM w Gminie Bochnia

Obwieszczenie

27 lipca 2016

wpisNa podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.  z 2016r.  poz.353) oraz  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)  Wójt Gminy Bochnia  informuje o możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem  o oddziaływaniu na środowisko w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 „ Budowa małej elektrowni wodnej w Krzyżanowicach na rzece Rabie w km 18+262.”

 Inwestor: JMM Sp z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych o salę gimnastyczną oraz budowa budynku remizy OSP w Brzeźnicy

27 lipca 2016

Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

27 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

Czytaj więcej o: Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112
Przejdź do - Biesiada%20Agroturystyczna%20w%20Siedlcu

Siedlec: XVIII Biesiada Agroturystyczna

27 lipca 2016

W niedzielę 7 sierpnia br. serdecznie zapraszamy wszystkich do Siedlca na tradycyjną Biesiadę Agroturystyczną. 

Czytaj więcej o: Siedlec: XVIII Biesiada Agroturystyczna

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016r.

27 lipca 2016