Jesteś tutaj: Start
Nieruchomości na sprzedaż

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Łapczyca%20-%20remont%20drogi.

Inwestycje drogowe w gminie Bochnia

23 listopada 2015

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w bocheńskiej gminie wykonano kilkanaście inwestycji drogowych, które mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu drogowym.

Czytaj więcej o: Inwestycje drogowe w gminie Bochnia

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia_2

17 listopada 2015

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 309686 - 2015

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia_2

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Bochnia - ETAP I

16 listopada 2015

Obwieszczenie

13 listopada 2015

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 i art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 265 z późn. zm.) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K  Bochnia - Uście Solne- Barczków na odcinku Bochnia - Bogucice”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

13 listopada 2015

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 i art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 265 z późn. zm.) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn„ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków, gmina Bochnia.”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - NGO%20konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

12 listopada 2015

Na podstawie art. 5 a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Bochnia zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy – do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2016 rok.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Przejdź do - Dyżury%20aptek

Harmonogram dyżurów aptek na 2016 rok

12 listopada 2015

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Rada Powiatu w Bochni w dniu 29.10.2015r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku.

Czytaj więcej o: Harmonogram dyżurów aptek na 2016 rok