Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

26 sierpnia 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U.z2016r. poz.23) zawiadamia, że w dniu 26.07.2016r. na wniosek P. Adama Błędzkiego Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań  działającego w imieniu  Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków zostałowszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:    

„Przebudowa koryta potoku Proszowskiego  w km 0+000- 1+864, 2+139- 2+830, 7+191-7+535 w msc. Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm. Drwinia”  w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, Część III, zadanie 5 Potok  Proszowski”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - Aktywne%20wakacje%20w%20gminie%20Bochnia

Aktywne wakacje w gminie Bochnia

26 sierpnia 2016

Podczas tegorocznych wakacji ok. 150 dzieci z terenu gminy Bochnia wzięło udział w bezpłatnych półkoloniach zorganizowanych w Łapczycy, Gawłowie, Stanisławicach i Nieszkowicach Wielkich.

Czytaj więcej o: Aktywne wakacje w gminie Bochnia

Obwieszczenie

25 sierpnia 2016

wpis

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) zawiadamia, że w dniu 26.07.2016 r. na wniosek Stefana Wyczkowskiego Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań – działającego z upoważnienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków zostałowszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:           

 „Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800- 1+110 do km 1+900 -2+400 w msc. Siedlec, Nieszkowice Małe gm. Bochnia wramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap  II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 6 Potok Czyżyczka”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

24 sierpnia 2016

wpis

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U.z2016r. poz.23) zawiadamia, że w dniu 26.07.2016 r. na wniosek Wojciecha Jóźwiaka Elektrownie Wodne Zeneris Sp.zo.o. ul. Paderewskiego7, 61-770 Poznań – działającego z upoważnienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153  Kraków zostałowszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:  

„Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000 do km 2+650 w msc. Baczków i Proszówki gm.Bochnia i gm.Drwinia” w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 7 Potok Młynówka”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - Dzień%20Otwarty%20w%20WFOŚiGW%20w%20Krakowie%20

Dni Otwarte w WFOŚiGW w Krakowie

23 sierpnia 2016

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty w ostatni czwartek miesiąca, czyli 25 sierpnia 2016 r., w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).

Czytaj więcej o: Dni Otwarte w WFOŚiGW w Krakowie
Przejdź do - Zapytanie%20ofertowe

Zapytanie ofertowe

19 sierpnia 2016

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Łapczycy zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej 40 kWp.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty

19 sierpnia 2016

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bogucice” w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR  Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
Przejdź do - Dożynki%20gminne%20w%20Nieszkowicach%20Małych

Nieszkowice Małe - Święto Plonów

19 sierpnia 2016

Wójt Gminy Bochnia, Sołtys Wsi Nieszkowice Małe i Dyrektor GCKCziS w Bochni serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 28 sierpnia w Nieszkowicach Małych.

Czytaj więcej o: Nieszkowice Małe - Święto Plonów