Jesteś tutaj: Start
Podwórko Talentów

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

III rajd rowerowy Tour de Zawada

20 lipca 2017

Rady sołeckie miejscowości Zawada i Nieszkowice Wielkie zapraszają na III rajd rowerowy Tour de Zawada, który odbędzie 22 lipca 2017 roku o godzinie 16. Start i meta rajdu: boisko sportowe LZS Polanka w Nieszkowicach Wielkich.

Czytaj więcej o: III rajd rowerowy Tour de Zawada
Przejdź do -

XII Zjazd Hanek, Anek i Ann

19 lipca 2017

23 lipca zapraszamy wszystkich do Moszczenicy na XII Zjazd Hanek, Anek i Ann - w szczególności mile widziane będą oczywiście imienniczki!

Czytaj więcej o: XII Zjazd Hanek, Anek i Ann

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia -Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice w m. Siedlec

18 lipca 2017

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że  w dniu 17.07.2017 r.  wydał postanowienie znak RiG -6220.8.2016 w sprawie sprostowania  z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Bochnia z dnia 05.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  określonego jako:

 „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice w m. Siedlec”.

          

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia -Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice w m. Siedlec

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

17 lipca 2017

Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwała nrXXIX/286/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia „Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj”.

14 lipca 2017

          Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, że dniu 14.07.2017 r. wydał postanowienie znak RiG.6220.4.2017 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia „Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj”.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP I

14 lipca 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 551158 - N - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP I
Przejdź do -

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

13 lipca 2017

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Czytaj więcej o: APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Przejdź do - spotkanie

Podsumowanie kolejnych lat wdrażania LSR Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

13 lipca 2017

            W listopadzie ubiegłego roku Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”  przeprowadziła pierwszy nabór wniosków w ramach zakresu podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru wynosił 750 000 zł. Złożonych zostało łącznie 9 wniosków na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 450 tyś zł. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze i były zgodnie z LSR. Po przeprowadzonej ocenie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji, Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podjęła decyzję  o wybraniu
do finansowania wszystkich złożonych wniosków. Operacje dotyczyły m.in.: podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług projektowych, architektonicznych, wytwarzania produktów stolarskich, pomiaru czasu na zawodach sportowych, usług fotografowania i filmu, usług szkolenia psów oraz rozpoczęcie działalności w branży turystycznej.

Czytaj więcej o: Podsumowanie kolejnych lat wdrażania LSR Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”