Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenia w Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA”

1 października 2020

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza na szkolenia:
- 06.10.2020 r. Z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru.
- 07.10.2020 r. Z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Biznesplan i Analiza Ekonomiczna
- Więcej informacji: http://cenoma.pl/szkolenia/

Zapraszamy!

Czytaj więcej o: Szkolenia w Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA”

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

1 października 2020

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie
od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. wniosków, z tego 7,2 tys. w Małopolsce

Czytaj więcej o: Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19
Przejdź do -

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 222 - popr

1 października 2020

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 222 - poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w tym podmiotom działającym na zlecenie Wnioskodawcy, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w działce przewodów służących do przesyłania gazów w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci gazowej PE dn 160/63 i przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 63 w m. Siedlec dz. 256/42"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 222 - popr

Decyzja Starosty Wielickiego o umorzeniu postępowania scaleniowego w miejscowości Proszówki

30 września 2020

Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

30 września 2020

Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 1+704 – km 1+824

30 września 2020

Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

28 września 2020

Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Czytaj więcej o: Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Obwieszczenie

28 września 2020