Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

10 lutego 2020

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości Łapczyca

22 listopada 2019

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Bochni

17 października 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 611340-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Czytaj więcej o: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Bochni

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia dla Rejonów nr 1,2,3,7 i 11

30 września 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 603695-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia dla Rejonów nr 1,2,3,7 i 11

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

11 września 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 595854-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Remont drogi gminnej nr 581120K Nieszkowice Wielkie – droga na działce nr ewid. 226 w km 0+000 – 0+400 w miejscowości Nieszkowice Wielkie

10 września 2019

Budowa Sali Gimnastycznej w Łapczycy – Etap II - 2 postępowanie

8 sierpnia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 583996-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Czytaj więcej o: Budowa Sali Gimnastycznej w Łapczycy – Etap II - 2 postępowanie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia - II postępowanie

29 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 143-352467 z dnia 26 - 07 - 2019 roku

 

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia - II postępowanie