Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 listopada 2022

Od dnia 15.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Bochnia mogą składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych na zasadach preferencyjnych.

Do takiego zakupu uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki zapisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Ponadto informujemy, że sam wpis na listę chętnych do zakupu niniejszego węgla, która została utworzona na Dzienniku Podawczym tutejszego Urzędu Gminy, nie daje możliwości jego zakupu.

Aby węgiel mógł być nabyty przez osobę uprawnioną konieczne jest złożenie w/w wniosku. 

Zasady zakupu węgla i jego ilości zawarte są w treści wniosku.

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia lub na stronie internetowej gminy. 

Składanie wniosków może odbywać się osobiście w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 26 na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00- 16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30. 

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP, zaopatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane za pośrednictwem profilu zaufanego.

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla - Gmina Bochnia (wersja PDF)

Wniosek o preferencyjny zakup węgla - Gmina Bochnia (wersja Word)