Zatoka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 stycznia 2019

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym.

Oznaczona jako działka nr 326/2 o pow. 0,12 ha objęta księgą wieczystą nr TR1O/00068892/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolami:

MN2e - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zatoka-plan

    Zatoka-plan