GMINA BOCHNIA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

TEKST Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia 

Poniżej ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE  do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia dla poszczególnych sołectw.