Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Demontaż starej stolarki okiennej, montaż nowych okien wraz z kompleksową obróbką w WDL-u w miejscowości Nieszkowice Małe, Gm. Bochnia

1 sierpnia 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest demontaż starej stolarki okiennej, montaż nowych okien wraz z kompleksową obróbką w WDL-u w miejscowości Nieszkowice Małe, Gm. Bochnia

Czytaj więcej o: Demontaż starej stolarki okiennej, montaż nowych okien wraz z kompleksową obróbką w WDL-u w miejscowości Nieszkowice Małe, Gm. Bochnia

Montaż systemu oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Cikowicach

1 sierpnia 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest montaż systemu oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Cikowicach.

Czytaj więcej o: Montaż systemu oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Cikowicach

Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

27 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112.

Czytaj więcej o: Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków

26 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, na „Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków

Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

14 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

Czytaj więcej o: Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

14 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

5 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

 

 

Czytaj więcej o: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Konserwacja rowu melioracyjnego w Proszówkach „Działki” na odcinku 100mb”

31 maja 2016

 

wpis

 

 

Szczegóły postępowania na stronie BiP po kliknięciu TUTAJ.