Pozostałe Stowarzyszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Stowarzyszenie "Orkiestra dęta Baczków" - Baczków
 • Stowarzyszenie "Gmina Bochnia dla Wszystkich" - Brzeźnica
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych "SYNERGIA"  - Gierczyce
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski "AMICUS HOMINIS" - Proszówki
 • Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "Ziemia Bocheńska" - Proszówki
 • Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Dóbr Kultury "DZIEDZICTWO" - Siedlec
 • Stowarzyszenie "ARTYSTYCZNA DOLINA RABY"- Siedlec
 • Stowarzyszenie Zwykłe "Przyjaciele Ziemi Bocheńskiej i Jej Natury" - Zatoka
 • Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gierczyce - Gierczyce
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stanisławice - Stanisławice
 • Stowarzyszenie Chóralne "ADORAMUS" - Chełm