Urząd Gminy w Bochni;  ul. Kazimierza Wielkiego 26;  32-700;  tel. 14 612 33 33,  14 612 29 14;   fax 14 611 99 22  . : www.bochnia-gmina.pl : .

Strona główna

Aktualności

Jak niesie gminna wieść...

Ogłoszenia

Gmina

Położenie geograficzne

Historia

Sołectwa

Turystyka i rekreacja

Osiągnięcia gminy

Urząd gminy

Informacje

Kierownictwo Urzędu

Rada Gminy

Organizacja Urzędu
Nabór na stanowiska urzędnicze 

Jednostki organizacyjne

Gminny Zespół Obsługi Szkół  i Przedszkoli

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Kryta Pływalnia 
w Proszówkach

Szkoły
Przedszkola
Wydziały
Oferta gospodarcza
Przetargi
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
Wzory druków Kontakt
 

Proszówki

  Sołectwo
Proszówki
Sołtys Telefon kontaktowy
  Grudzień Danuta 14 611 01 26

Instytucje

Proszówki – podbocheńska miejscowość, która została utrwalona w literaturze przez Walerego Wielogłowskiego (1805-1865, przebywającego  tutaj  od 1814 roku. Głównym tematem opowiadań sprzed dwóch wieków, jest rzeka Raba, nazywana rozmaicie, choć zawsze serdecznie – raz „rozkosznicą”, innym znów razem „ rzeką czarów”. Z Proszówek tylko krok do rezerwatu „Dębina”, położonego na skraju Puszczy Niepołomickiej. Utworzony został w 1957 roku. Na terenie o powierzchni 13,14 ha rosną wspaniałe, dwustuletnie dęby szypułkowe o obwodach pni przekraczających nierzadko 300 cm. Przy drodze Bochnia – Zielona znajduje się tutaj nowy kompleks szkolno- sportowy w skład  którego wchodzą : szkoła podstawowa i gimnazjum, Kryta Pływalnia ogrzewana kolektorami słonecznymi (jedyny tego typu obiekt w Małopolsce) z głównym basenem (25 x12,5m), basenem rekreacyjnym (12 x 6 m), basenem rehabilitacyjnym (jacuzzi) na
12 osób napełnianym solanką , wyposażonym w urządzenia do intensywnych masaży wodnych.  Dodatkową atrakcją pływalni jest zjeżdżalnia o długości  48 metrów. Obiekt posiada okazały parking i kompleks boisk. Komunikacja autobusami RPK z centrum Bochni (linie nr 7 i nr 8).

Opis herbu

W polu błękitnym sierp i kosa złote skrzyżowane, grotami ku dołowi skierowane.

Uzasadnienie

Wzór  godła znaleziono w Muzeum Bocheńskim (sygnatura MB-H 2566) na odcisku pieczęci z XIX wieku.

Prezentacja i historia wsi

Proszówki to duża wieś położona w Gminie Bochnia. Miejscowość graniczy od zachodu z Damienicami i Puszczą Niepołomicką, od północy z Baczkowem a od południa z miastem Bochnią. Od strony południa i wschodu oblewa ją rzeka Raba. Przez wieś przebiegają dwie ważne drogi: z Bochni do Niepołomic i z Bochni do Grobli i Uścia Solnego. Jest to teren równinny, urozmaicony jedynie obecnym i starym korytem Raby. Proszówki obecnie zamieszkuje około 1,5 tysiąca osób. Ludność utrzymuje się głównie z pracy w przemyśle, komunikacji i usługach, w niewielkim stopniu z rolnictwa. Sąsiedztwo Bochni i ułatwiona komunikacja z dużymi miastami: Krakowem i Tarnowem, sprawiają, że na terenie wsi powstają nowe osiedla domów a liczba mieszkańców szybko rośnie. Nasza miejscowość jest również dobrą bazą wypadową do wycieczek pieszych i rowerowych po Puszczy Niepołomickiej. Nazwa Proszówek pochodzi prawdopodobnie od imienia Prosz, które było używane w średniowiecznej Polsce. We wczesnym średniowieczu nosiła nazwę Proszowice. Pierwsza pewna wiadomość źródłowa pochodzi z 1388 r., kiedy to część wsi należała do przedstawicieli rodu Strzemieńczyków (Kiryk, s. 57). W 1411 r. wieś posiadała prawo niemieckie. Pod koniec XV wieku Proszówki miały kilku właścicieli szlacheckich, np. ok. 1470 r. znajdowały się w rękach Boszowskich, Otłuczonich, Kuroszów i Zborowskich. W XVI stuleciu Proszówki i sąsiednie Krzyżanowice Małe (dziś przysiółek Proszówek) dzierżyli przedstawiciele rodu Sudów. Około 1581 r. we wsi było 9 półłanków kmiecych, 5 zagród z rolą, 6 zagród bez roli, 11 komorników (najbiedniejszych gospodarzy), 1  rzemieślnik i rybitwa (człowiek łowiący ryby). Już wtedy wieś należała do parafii  w Krzyżanowicach, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj. W następnym stuleciu właścicielem tych dóbr byli Paszczycowie, spośród których Wojciech Paszczyc był towarzyszem husarskim i starostą horodeckim (1736 r.) Zapiski historyczne mówią, że nieliczni mieszkańcy wsi brali udział w powstaniu kościuszkowskim, a w 1797 r. zaciągali się do Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. Na przełomie XVIII i XIX w. Proszówki należały do Józefa Wielogłowskiego, a po jego śmierci w 1801 r. do jego żony Józefy z Badenich. To właśnie ona wychowywała w Proszówkach swojego wnuka Walerego Wielogłowskiego, późniejszego uczestnika powstania listopadowego, emigranta, działacza społecznego i pisarza organicznego. To właśnie jemu zawdzięczamy ciekawy opis naszej wsi zawarty w autobiograficznnej opowieści pt. „Dom mojej babki”. Opisuje w niej m.in. dwór i jego otoczenie, na które składały się kaplica dworska, oficyna, pomieszczenia dla służby, stajnie, stodoły, spichlerz, browar, ogród i duży sad. W 1813 r. dwór stał się miejscem schronienia dla mieszkańców wsi w czasie wielkiej powodzi, kiedy to "Proszówki całe były pod wodą, a drzewa przy starym Rabisku wierzchołkami tylko sterczały nad powierzchnią fali."

W 1885 r. Proszówki wraz z drewnianym jeszcze dworem zakupił za 60 tyś zł. Antoni Reubenbauer. Na początku XX w. wybudował on nowy, murowany dwór, który przetrwał do dnia dzisiejszego. W tym czasie w Proszówkach wraz z przysiółkami Krzyżanowice Małe i Wygoda było 88 domów, które zamieszkiwało 495 osób, w tym 6 Żydów. W 1900 r. założono pierwszą Szkołę Ludową, która początkowo mieściła się w prywatnym budynku. W 1906 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym o dwóch izbach lekcyjnych.

Syn dziedzica Reubenbauera - Mieczysław, w latach po I wojnie światowej stopniowo doprowadzał majątek do ruiny finansowej. W 1928 r. posiadał już tylko 90 ha, które ostatecznie przejął jego zięć Podolski. Pamiątką po rodzie dziedziców Reuenbauerów jest kaplica na cmentarzu w Krzyżanowicach, którą ufundował ostatni dziedzic dworu.

Podczas II wojny światowej we dworze stacjonowali Niemcy, którzy niedaleko wsi, na obrzeżach Puszczy Niepołomickiej, 25 sierpnia 1942 r. rozstrzelali ok. 500 Żydów z getta bocheńskiego. Zwłoki pogrzebali w pięciu zbiorowych mogiłach, które po wojnie uporządkowano i opatrzono napisami w języku polskim i hebrajskim. W latach okupacji wielu mieszkańców wsi należało do oddziałów partyzanckich, działających w rejonie Puszczy Niepołomickiej. Wyzwolenie Proszówek spod okupacji niemieckiej miało miejsce 20 stycznia 1945 r., kiedy to na tereny Bocheńszczyzny wkroczyły oddziały Armii Radzieckiej. Wycofujący się Niemcy zdążyli jeszcze wysadzić most na Rabie (strona www.bocheńskie.pl autorstwa J. Paproty).