Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 437/51 oraz utwardzenie działki nr ewid. 437/53 w Siedlcu

27 czerwca 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 539125 - N - 2017 z dnia 2017-06-27 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 437/51 oraz utwardzenie działki nr ewid. 437/53 w Siedlcu

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

23 czerwca 2017

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 - 06 - 2017 roku z dnia 2017-06-23 r.

Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

Ponowny przetarg na "Rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń" - ETAP I

20 czerwca 2017

Ponowny przetarg na "Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bochnia"

29 maja 2017

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Majkowice dz. Nr 314/2, w Ostrowie Szlacheckim dz. Nr 217 i Zawadzie dz. Nr 155

23 maja 2017

Ponowny przetarg na "Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przebudową istniejących pomieszczeń"

22 maja 2017

Ponowny przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bochnia”

18 maja 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków

16 maja 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 509251-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

 

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gorzków