GMINA BOCHNIA

Podatki


PODATKI 2018

Podatek rolny

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
(52.49 zł x 2,5 q = 131,225 zł,   52,49 zł x 5 q = 262,45 zł)  

Podatek leśny

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

(197,06 x 220 m3= 43,3532 zł)

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Druki załączników Uchwały Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. do pobrania:

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Załącznik nr 2 - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach
Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 6 - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
Załącznik nr 7 - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)

 

Uchwała nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


 

PODATKI 2017

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
(52.44 zł x 2,5 q = 131,10 zł,   52,44 zł x 5 q = 262,20 zł)  

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (191,01 x 220 m3= 42,0222 zł)

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Druki załączników Uchwały Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. do pobrania:

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Załącznik nr 2 - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach
Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 6 - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
Załącznik nr 7 - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych


PODATKI 2016

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. 
(53,75 zł x 2,5q = 134,37 zł; 53,75 zł x 5q = 268,74 zł)

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Druki załączników Uchwały Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. do pobrania:

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Załącznik nr 2 - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach
Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 6 - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
Załącznik nr 7 - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/112/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych