Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia”

1 października 2018

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o przedszkole w trybie Zaprojektuj i Wybuduj (ponowny)

5 września 2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy Bochnia oraz utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

30 sierpnia 2018

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_2

29 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 609971-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_2

Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Cikowicach

24 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 608195-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Cikowicach

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_1

23 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 607716-N-2018 z dnia 2018-08-23r.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_1

Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscowościach: Gorzków, Stanisławice, Wola Nieszkowska

8 sierpnia 2018

Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ponowny)

7 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 601069-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Czytaj więcej o: Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ponowny)