GMINA BOCHNIA

Fundusz Dróg Samorządowych

Artykuły

Przebudowa drogi gminnej

18 listopada 2021

Gmina bochnia w ramach dofinansowania ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 580817K na odcinku I - w km od 0+ 022 do km 0+178, na odcinku II - w km 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 660 049,07 zł.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 154 441,00 zł

 

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej
Przejdź do - Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K

Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K

25 listopada 2020

Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów. W ramach umowy Nr. WR-VI.5.134.2020.Alo oraz aneksu nr 1 z dn.23.10.2020r, które jest dofinansowane ze srodków Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano:  

Czytaj więcej o: Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K
Przejdź do - Remont drogi gminnej w miejscowości Pogwizdów

Remont drogi gminnej w miejscowości Pogwizdów

1 listopada 2020

W ramach realizacji zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00  w miejscowości Pogwizdów,

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej w miejscowości Pogwizdów

Remont drogi gminnej nr 580848K w miejscowości Pogwizdów.

9 października 2020

Gmina Bochnia w ramach umowy Nr. WR-VI.5.134.2020.Alo o dofinansowanie ze srodków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn:

Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580848K w miejscowości Pogwizdów.
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

5 października 2020

Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia", które jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zostało zrealizowane.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

14 września 2020

W ramach realizacji  zadania  pn. „Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia”,  które jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,  zrealizowano kolejny etap prac.

Została wykonana nawierzchnia bitumiczna  w dwóch warstwach  oraz utwardzono pobocza. 

Na przedmiotowym ciągu drogowym pozostało do wykonania oznakowanie  poziome.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K

Remont drogi gminnej nr 580828K

31 sierpnia 2020

Na drodze gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia realizowane są prace w zakresie korytowania oraz wymiany podbudowy. Prace prowadzone są pod stałym nadzorem inspektora.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

20 sierpnia 2020

Gmina Bochnia w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn "Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia".

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia