GMINA BOCHNIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Nieprześnia, Buczyna i Dąbrowica, gmina Bochnia - ETAP I

24 listopada 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00455543/01 z dnia 24 listopada 2022 roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY ZAKUPOWEJ 

Termin składania ofert 16 - 12 - 2022 rok, godz. 10:00

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694874 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-24
Data publikacji:2022-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kuźnar
Liczba odwiedzin:701