GMINA BOCHNIA

Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K

25 listopada 2020

Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów. W ramach umowy Nr. WR-VI.5.134.2020.Alo oraz aneksu nr 1 z dn.23.10.2020r, które jest dofinansowane ze srodków Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano:  

frezowanie nawierzchni, podbudowę tłuczniową, nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach, uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym i destruktem, oznakowanie poziome.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga

 • Powiększ zdjęcie Wyremontowana droga

  Wyremontowana droga