GMINA BOCHNIA

Pomoc popowodziowa Samorządu Województwa Małopolskiego dla jednostek OSP

14 września 2020

Samorząd Województwa Małopolskiego doceniając służbę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym szczególnie tych uczestniczących w akcjach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi wsparł finansowo OSP, które w wyniku prowadzonych akcji poniosły straty w sprzęcie i wyposażeniu osobistym strażaków. Łącznie dla 57 Gmin z terenu województwa małopolskiego przekazano środki w wysokości 898444 zł. celem zapewnienia gotowości bojowej jednostkom dotkniętym skutkami powodzi.

Gmina Bochnia jako jedyna w powiecie bocheńskim otrzymała środki w kwocie  67576 zł.

Ze środków tych zostały zakupione:

 

Wyposażenie to trafiło do jednostek OSP w Baczkowie, Bessowie, Bogucicach, Damienicach, Łapczycy, Majkowicach, Nieszkowicach Małych, Proszówkach i Stanisławicach.