GMINA BOCHNIA

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

4 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 581459-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1811681,odsniezanie-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-bochnia.html