GMINA BOCHNIA

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

20 sierpnia 2020

Gmina Bochnia w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn "Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 232.043,57 zł.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 139.026,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.