GMINA BOCHNIA

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy

22 lutego 2018

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA o złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na „Bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

 

Termin składania ofert upływa 06.03.2018 r. do godz. 10.00


Szczegóły w załącznikach

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,m,303793,2018.html