Wykaz niezabudowanych nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w celu rolniczego wykorzystania na okres nie dłuższy niż 3 lata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 czerwca 2017

Wójt Gminy Bochnia

Informuje, że od dnia 16.06.2017 r. do dnia 07.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia został wywieszony wykaz niezabudowanych nieruchomości rolnych  przeznaczonych do dzierżawy w celu rolniczego wykorzystania na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

https://bip.malopolska.pl/