Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. nr ew. gr. 264/2, 264/4, 264/3 i do działki nr ew. gr. 218/4 w msc. Wola Nieszkowska"

 

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1297135,wykonanie-dokumentacji-projektowej-z-uzyskaniem-decyzji-pozwolenia-na-budowe-i-swiadczeniem-uslugi-n.html