Chełm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 czerwca 2017

Położenie: Chełm

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 102/19 o pow.0.0183 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00059306/5– właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2Ge  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w obszarze chronionego krajobrazu, KDZ- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej 

Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

Ostatni termin przetargu: 7 lipca 2017 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Galeria

  • Powiększ zdjęcie Chełm-plan

    Chełm-plan

  • Powiększ zdjęcie podział

    podział