Chełm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 kwietnia 2020

Położenie: Chełm

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 102/19 o pow. 0.0183 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00059306/5– właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2Ge  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położone w obszarach cennych krajobrazowo oraz w strefie potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych, KDD- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej położone w obszarach cennych krajobrazowo oraz w strefie potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych,

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Ogłoszenie o odwołaniu nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 17 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 17 kwietnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego


 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Chełm-plan

    Chełm-plan

  • Powiększ zdjęcie podział

    podział