Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia dla obszaru związanego z przeprowadzeniem obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do pobrania: Tekst planu

Załączniki graficzne

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

 

Część 5

Galeria

  • Powiększ zdjęcie mpzpg lapczyca

    mpzpg lapczyca