Sołectwo Łapczyca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sołtys: Jerzy Raczyński
tel. 14 611 85 25
tel. kom. 604 513 564
e-mail: lapczyca@bochnia-gmina.pl


Łapczyca liczy obecnie 2084 mieszkańców. Jest to najstarsza wieś ziemi bocheńskiej, za­liczana do najstarszych miejscowości w Polsce po­łudniowej i głównych centrów osadniczych regionu bocheńskiego. Znajdują się tu ślady rozkopanego, średniowiecznego grodziska, którego świetność przypadła na czas od IX do XI w. Łapczyca (jako Labscicia et cum sale) wymieniona jest w bulli kar­dynała Idziego z 1105 roku jako część własności klasztoru benedyktynów z Tyńca. Rozwój tych ziem wiązał się z przebiegającym przez nie Szlakiem Bursztynowym zwanym później Królewskim.

Sól – wielkie bogactwo naturalne ziemi bocheńskiej była tu wydobywana już 1000 lat temu w formie solanki i stała się głównym czynnikiem rozwoju a w efekcie – doprowadziła do powstania Boch­ni, miasta funkcjonującego na prawie magdebur­skim od 1253 roku. Dzisiaj w Łapczycy znajduje się czynny otwór solankowy i działa warzelnia soli. Największą atrakcją turystyczną miejscowości jest położony przy historycznym szlaku Via Regia Anti­qua, kościół gotycki z 1340 roku, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego – jak głosi legenda – jako pokuta za miłosne związki z Esterką, śliczną Żydówką z Kazimierza. Od 1849 roku corocznie z Bochni do łapczyckiego kościółka wędrują piel­grzymi na pamiątkę cudownego ocalenia miasta od epidemii cholery. Na dole przy trasie E-4 znajdu­je się pomnik Józefa Chwałkowskiego, ochotnika, uczestnika powstania styczniowego, który poległ za ojczyznę.

W miejscowości tej znajdują się:

  • Zespół Szkół Gminnych im. Marii Curie Skłodowskiej, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum
  • Gminne Przedszkole
  • Biblioteka i Świetlica Wiejska
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia
  • Ochotnicza Straż Pożarna.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb sołectwa Łapczyca

    Herb sołectwa Łapczyca