Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 września 2016

Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia” w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16 ogłoszonego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1232692.html