Wybory uzupełniające na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 stycznia 2024

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Tanowie Przewodniczący Rady Gminy Bochnia informuje, o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników sądów powszechnych na lata 2024-2027
W związku z powyższym najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. Rada Gminy Bochnia dokona wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2024-2027:
1)    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba
2)    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni – 1 osoba

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie  https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,2398030,wybory-uzupelniajace-na-lawnikow-sadow-powszechnych-na-kadencje-2024-2027.html

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-25
Data publikacji:2024-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:220