Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 maja 2023

Za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”, uznaje się:

1) w powiecie wielickim:
a)     w gminie Biskupice miejscowości: Trąbki, Zabłocie, Łazany, Sławkowice Jawczyce,
b)     gminę Gdów za wyjątkiem miejscowości: Hucisko i Winiary,
c)      w gminie Kłaj miejscowości: Brzezie, Łysokanie, Grodkowice, Targowisko, Łężkowice; miejscowości Kłaj, Szarów oraz Dąbrowa na obszarze ograniczonym przez linie kolejową Kraków – Bochnia,
d)     w gminie Niepołomice miejscowość Suchoraba oraz Zagórze na obszarze do drogi krajowej nr 94;

2) w powiecie bocheńskim:
a)     w gminie Bochnia miejscowości: Chełm, Moszczenica, Siedlec, Łapczyca, Gierczyce, Nieszkowice Małe, Stradomka, Buczyna, Grabina, Dąbrowica, Łapczyca, Pogwizdów, Nieprześnia, Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie, miejscowości: Stanisławice oraz Cikowice na obszarze ograniczonym linią kolejową Kraków – Bochnia,
b)     gminę Łapanów,
c)      w gminie Trzciana miejscowości: Leszczyna, Trzciana i Ujazd,
d)     w gminie Nowy Wiśnicz miejscowość Królówka oraz Olchawa na obszarze do granicy lasu Kopaliny oraz drogi Olchawa – Królówka;

3) w powiecie myślenickim w gminie Raciechowice miejscowości: Żerosławice, Kawec, Sawa, Gruszów, Mierzeń oraz Kwapinka;
4) w powiecie limanowskim w gminie Jodłownik miejscowości: Krasne-Lasocice oraz Słupia

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;
3) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
4) zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
5) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne unieszkodliwienie całych ciał martwych ptaków lub ich części zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 1 z późn. zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-23
Data publikacji:2023-05-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:374