Przebudowa drogi gminnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 listopada 2021

Gmina bochnia w ramach dofinansowania ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisała umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 580817K na odcinku I - w km od 0+ 022 do km 0+178, na odcinku II - w km 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 660 049,07 zł.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 154 441,00 zł

 

Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Z uwagi na kolizje jaka występuje na odcinkach planowanych robót zostanie wykonana także przebudowa sieci wodociągowej, gazowej oraz telekomunikacyjnej.

Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.