Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Bochnia Nr 0050.27.2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gm

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 marca 2021

Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Bochnia Nr 0050.27.2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej