Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 stycznia 2020

W związku z planowanymi naborami wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru wniosków nr 2/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej które odbędą się od 03.02.2020 do 17.02.2020  Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia:

- dnia 10.01.2020 w godz. 8:30-12:30 odbędzie się szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych  składaniem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie wypełniania formularza wniosku oraz lokalnych kryteriów wyboru

- dnia 14.01.2020 w godz. 8:30-12:30 odbędzie się szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na rozwój działalności gospodarczej w zakresie wypełniania formularza wniosku oraz lokalnych kryteriów wyboru

-dnia 16.01.2020 w godz. 8:00-14:00 odbędzie się szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej w zakresie biznesplanu oraz analizy ekonomicznej

            Szkolenia odbędą się w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, I piętro( budynek GCKCziS). Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 14 671 40 70/14 671 41 13. Serdecznie zapraszamy.