Dostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości Łapczyca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 listopada 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 626650-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1690254,dostawa-i-montaz-materialow-i-urzadzen-niezbednych-do-przygotowania-systemu-audio-video-w-nowopowsta.html