Budowa obiektów małej architektury służącej rekreacji codziennej w Cikowicach i Ostrowie Szlacheckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 576803-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1638589,budowa-obiektow-malej-architektury-sluzacej-rekreacji-codziennej-w-cikowicach-i-ostrowie-szlacheckim.html