OSP Bogucice: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bogucicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 czerwca 2019

          Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 564371-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1625128,osp-bogucice-dostawa-fabrycznie-nowego-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-osp-w-bogucicac.html