I Sesja Rady Gminy Bochnia VIII Kadencji - 20 listopada 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 listopada 2018

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Tarnowie II zwołuje I Sesję Rady Gminy Bochnia VIII Kadencji, która odbędzie się dnia 20 listopada 2018r. (tj. wtorek) o godzinie 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

    I.   Otwarcie sesji

   II.   Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

 III.   Złożenie ślubowania przez radnych.

 IV.   Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Bochnia przez Przewodniczącego  Gminnej Komisji Wyborczej.

  V.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bochnia.

 VI.   Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

VII.   Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

VIII.   Zakończenie obrad.

 

Transmisja online dostępna: LINK

Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy Bochnia