Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 października 2018

Operacja pn. „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Celem operacji jest Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni w miejscowościach Dąbrowica i Gierczyce oraz budowę placu zabaw w miejscowości Nieszkowice Małe.

Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Przewidywane wyniki operacji:

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 zielone siłownie w Dąbrowicy i Gierczycach oraz plac zabaw w Nieszkowicach Małych.