Dotacja w wysokości 200 tyś zł za prawidłową realizację zadań sołeckich w 2017 r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 września 2018

Gmina Bochnia otrzymała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 200 tyś zł za prawidłową realizację zadań sołeckich w 2017 r. W bieżącym roku w ramach funduszu sołeckiego realizowane są zadania w całej Gminie za ponad 715 000 zł.

Od 13 sierpnia do 30 września 2018 r. odbywają się zebrania wiejskie, podczas których są podejmowane uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. Ogółem w przyszłym roku dla miejscowości gminnych przypadnie blisko 870 000 zł. Dzięki temu, iż sołectwa mają do dyspozycji wydzielone z gminnego budżetu środki finansowe - mieszkańcy mogą samodzielnie decydować o ich przeznaczeniu. Wnioski sołectw muszą spełniać następujące kryteria: mieścić się w zadaniach własnych gminy, zapewniać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz sołecki w Gminie Bochnia został wprowadzony z inicjatywy Wójta Gminy Bochnia Pana Marka Bzdeka i mimo, iż funkcjonuje dopiero od początku bieżącej kadencji samorządowej, sołectwom w jego ramach udało się wykonać wiele potrzebnych inwestycji, wesprzeć ciekawe inicjatywy oraz doposażyć świetlice, szkoły, przedszkola, OSP oraz LZS-y.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie