Siedlec

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 października 2019

  I. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/1 o pow. 0.0264 ha, 66/1 o pow. 0.0736 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


 II.  1. Położenie: Siedlec  

      2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/2 o pow. 0.0249 ha, 66/2 o pow. 0.0751 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

      3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

      4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

          MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

      5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


III. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/3 o pow. 0.0269 ha, 66/3 o pow. 0.0709 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

    5.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


IV. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/4 o pow. 0.0340 ha, 66/4 o pow. 0.0675 ha, stanowiące jedną nieruchomość. 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


V. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr 63/9 o pow. 0.1330 ha 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym wyznaczonym na dzień 20.09.2019 r. 

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym wyznaczonym na dzień 29.11.2019 r.

 

   

Galeria

  • Powiększ zdjęcie