Via Regia Antiqua

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najciekawszą trasą turystyczną w bocheńskiej gminie jest Via Regia Antiqua.Ten historyczny szlak stanowi część Szlaku Bursztynowego zwanego również Drogą Królewską. Już w XII wieku pełnił on funkcję traktu komunikacyjno-handlowego łączącego Europę z Rusią i Węgrami. Jeździły tędy karawany kupieckie z wozami wyładowanymi bocheńską solą, suknem flandryjskim, bałtyckim bursztynem, miedzią i winem z Węgier. Spotkać tu można było nawet książęce lub królewskie orszaki zmierzające do stolicy w pobliskim Krakowie. Szlak biegnie z Bochni przez dwie prastare miejscowości; Łapczycę i Chełm oraz dziką w swoim krajobrazie Moszczenicę. Rozciągały się tu kiedyś winnice, co upamiętnia zachowana do dziś nazwa Wzgórza Winnica. Ten niezwykły szlak pozwala równocześnie podziwiać panoramę przełomu rzeki Raby i Puszczy Niepołomickiej, a także krajobraz Beskidu Wyspowego i Tatr.

Znajduje się tu wiele interesujących obiektów:

 • Kościół gotycki z 1340 r. w Łapczycy ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego – jak głosi legenda – jako pokuta za miłosne związki z Esterką, śliczną Żydówką z Kazimierza). Do 1733r. pełnił funkcje kościoła parafialnego. Na początku XIX wieku świątynia została zamknięta i częściowo zdewastowana przez zaborców, którzy szukali tu skarbów. Obecnie pełni on funkcję kaplicy. Pierwotnie budowla dwunawowa z gwiaździstymi sklepieniami podpartymi dwoma filarami – obecnie sklepienia pozorne. Posiada niezwykle cienkie mury wzniesione z ciosu. Przy wejściu ostrołukowe portale kamienne z XV wieku. Kościół otoczony jest wieńcem starych lip (pomników przyrody). Obok stoi drewniana dzwonnica izbicowa z XVIII wieku.Co roku w lipcu ta piękna światynia ożywa, gdy w święto Matki Bożej Szkaplerznej przybywa tu pielgrzymka z Bochni, upamiętniając w ten sposób cudowne ocalenie Bochni od epidemii cholery w 1849 roku.
 • Kościół Zakonu Bożogrobców z XVII wieku w Chełmie, obecnie pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Wzniesiony został w stylu barokowym w latach 1738-1749 na miejscu dwóch poprzednich kościołów drewnianych. Wraz z dzwonnicą, w której mieści się część Muzeum Parafialnego, tworzy wyjątkowo ciekawy zespół świadczący o potędze miejscowej parafii istniejącej już ponad osiemset lat. W zachrystii obejrzeć można malowidła ścienne z XVIII wieku przedstawiające zakonników z Chełmu. O założycielach parafii świadczą również podwójne krzyże wieńczące kościelny dach i dzwonnicę.
 • Muzeum Zakonu Stróżów Bożego Grobu w Chełmie – otwarte w 1999r.-  w którym prezentowane są cenne archiwalia parafialne (XVI–XX w.), kolekcja zabytkowych ornatów z XVII-XIX w., szaty liturgiczne, zabytki dawnej sztuki złotniczej, stare księgi liturgiczne, unikatowe kroniki parafialne sięgające XVI w., księgi parafialne prowadzone od XVII stulecia, inwentarze, plany, mapy, mszały i wiele innych. Pochodząca z 1751 roku drewniana figura Jana Nepomucena oraz współczesna płaskorzeźba obrazująca początki parafii to główne ozdoby ekspozycji w dzwonnicy.Muzeum można zwiedzać w każdą niedzielę od godziny 11.30 do 13.30. Założycielem i kustoszem Muzeum jest były proboszcz tutejszej parafii ks. Antoni Tworek.

 • Pełne tajemniczego uroku Grodzisko w Chełmie to wzgórze o wysokości 270 m n.p.m. w zakolu Raby. Znaleziono tu ślady osadnictwa sprzed 7000 lat. Prawdopodobnie istniał tu gród obronny. Osiadła tu ludność z dorzecza Dunaju, która przyniosła ze sobą umiejętność pozyskiwania soli. Występujące ślady kultury ceramiki promienistej, a także materiały z wczesnej epoki brązu oraz okresu żelaza świadczą o wysokiej kulturze mieszkających tu ludzi. Liczne monety mówią o ożywionych kontaktach handlowych z prowincjami cesarstwa rzymskiego. Osadnictwo słowiańskie przełomu VIII i IX w. wiąże się z przeprawą na Rabie i występowaniem słonych źródeł. Obecnie turyści mogą tam dotrzeć z centrum wsi po odtworzonej drodze brukowej, która wiedzie aż na szczyt wzgórza. Stoi tam kapliczka – replika figury Matki Boskiej z Lourdes, krzyż drewniany okuty blachą oraz wykonana niedawno stylizowana wiata turystyczna z kominkiem.

 • Grodzisko w Łapczycy reprezentuje najwcześniejszy etap osadnictwa słowiańskiego (VIII w.), kiedy obszar ten wchodził w skład plemiennego terytorium Wiślan. Wzrost znaczenia Łapczycy spowodowany był występowaniem w niej oraz sąsiednim Kolanowie źródeł słonych, eksploatowanych co najmniej od XI/XII w. Solankom zawdzięcza Łapczyca dużą rolę, jaką odgrywała w tych stronach w okresie wczesnopiastowskim. Posiadała też wtedy targ, karczmę i gród, który spełniał funkcje głównego ośrodka administracyjno-gospodarczego w okolicy, gwarantując równocześnie odpowiednie bezpieczeństwo miejscowym warzelniom soli. Gród w Łapczycy czynny był od X/XI do połowy XIII wieku i składał się z grodu i podgrodzia, otoczonych pojedynczymi wałami obronnymi o konstrukcji drewniano-kamienno-ziemnej. W pierwszej połowie XIII w. gród w Łapczycy został spalony i potem już go nie odbudowano. Upadek gospodarczy Łapczycy łączy się przypuszczalnie z odkryciem bogatych pokładów soli kamiennej w Bochni i założeniem tam w 1253 roku miasta.

 • Kurhan w Moszczenicy – to niezwykle tajemnicze miejsce, obok którego zlokalizowano taras widokowy, z którego podziwiać można zakole Raby, Stare Rabisko, Puszczę Niepołomicką, a nawet wypiętrzenie regionu Kazimierzy Wielkiej. Legenda głosi, że kurhan jest miejscem wiecznego spoczynku oficera wojsk szwedzkich wraz z koniem. Podczas potopu szwedzkiego oficer ten zginął w potyczce z partyzantami hetmana Czarneckiego, jednakże Polacy uszanowali jego ostatnią wolę. Wraz z ukochanym rumakiem spoglądają stamtąd na leżącą daleko na północy Szwecję.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Górny Gościniec koło kościoła kazimierzowskiego w Łapczycy

  Górny Gościniec koło kościoła kazimierzowskiego w Łapczycy

 • Powiększ zdjęcie Widok na Rabę z Chełmu.

  Widok na Rabę z Chełmu.

 • Powiększ zdjęcie Gotycki kościół kazimierzowski w Łapczycy z 1340r.

  Gotycki kościół kazimierzowski w Łapczycy z 1340r.

 • Powiększ zdjęcie Figura Chrystusa koło kościoła kazimierzowskiego

  Figura Chrystusa koło kościoła kazimierzowskiego

 • Powiększ zdjęcie Dzwonnica i cmentarz przy górnym kościółku w Łapczycy

  Dzwonnica i cmentarz przy górnym kościółku w Łapczycy

 • Powiększ zdjęcie Kościół Bożogrobców w Chełmie

  Kościół Bożogrobców w Chełmie

 • Powiększ zdjęcie Muzeum Bożogrobców – eksponaty

  Muzeum Bożogrobców – eksponaty

 • Powiększ zdjęcie Muzeum Bożogrobców – Św. Mikołaj

  Muzeum Bożogrobców – Św. Mikołaj

 • Powiększ zdjęcie Grodzisko w Chełmie

  Grodzisko w Chełmie

 • Powiększ zdjęcie Średniowieczne spotkania w Chełmie

  Średniowieczne spotkania w Chełmie

 • Powiększ zdjęcie Galeria Wiejska w Chełmie

  Galeria Wiejska w Chełmie

 • Powiększ zdjęcie Zygmunt Ból – miejscowy artysta tworzący w Galerii Chełm

  Zygmunt Ból – miejscowy artysta tworzący w Galerii Chełm